Velmi záleží na náročnosti zakázky a na spolupráci se zadavatelem. V průměru se pohybujeme od čtrnácti dnů do dvou měsíců od podpisu smlouvy.