Změna šablony v průběhu fungování webu není možná z toho důvodu, že každá má jiný layout (rozložení jednotlivých prvků). Obsah jednoho webu není možné převést na jiný vzhled, proto je potřeba vždy vytvořit web znovu.