Češi a reklama: postoje se nemění, jen zostřují
Zdroj: MediářZveřejněno: 09-03-2016