Čtvrtstoletí Člověka v tísni připomíná i Zedníčková
Zdroj: MediářZveřejněno: 26-06-2017