Marketingovou komunikaci E.onu řídí Brych
Zdroj: MediářZveřejněno: 09-10-2017