Předsedou PR Klubu je Vlček, vystřídal Langera
Zdroj: MediářZveřejněno: 10-06-2018