Vést ČT můžou Dvořák, Konrád, Novák, Vinklář či Potužník
Zdroj: MediářZveřejněno: 12-04-2017