Za Svaz průmyslu a dopravy mluví Veličková
Zdroj: MediářZveřejněno: 11-11-2016