Základní funkce značek se nemění, jejich podoba ano
Zdroj: MediaguruZveřejněno: 23-12-2016