Kódování grafiky je důležitý krok při tvorbě webových stránek a následuje po designu. Jakmile je web navržen a odsouhlasena grafická podoba, přichází kodér, který grafiku nakóduje. Tedy převede grafický návrh webu do HTML souborů a přidá k nim styly ve formátu CSS. Pokud jsou stránky statické, je tento krok finální a web může být spuštěn. Pokud jsou webové stránky dynamické (interaktivní), následuje programování.

 Správné kódování by mělo brát ohled na:

  • Validitu
  • optimalizaci pro vyhledávače
  • Použitelnost a přístupnost
  • stejné zobrazení ve všech internetových prohlížečích
  • Sémantiku