Klíčové slovo

Slovo nebo slovní spojení, které zadává uživatel do vyhledávače Seznam nebo Google. Často se tento pojem používá v PPC reklamě.

Konverze

Požadovaná akce, kterou chcete, aby uživatel provedl na vašem webu. Může to být nákup, vyplnění formuláře, objednávka, poskytnutí kontaktu atd. Počet konverzí bývá měřitelnou jednotkou úspěšnosti reklamních kampaní.

Layout

Rozložení prvků (textů, tlačítek, menu, obrázků, tabulek, formulářů,..) na webových stránkách. Správný layout úzce souvisí s webdesignem a je předpokladem k dobré orientaci a pohybu uživatele na webu.

UX

UX neboli User Experience (uživatelský prožitek) vyjadřuje spokojenost návštěvníka webu. Cílem UX designéra je navrhnout design webu tak, aby měl uživatel dobrý prožitek z webových stránek.

Call to action

Call to action neboli výzva k akci je úderný text, který se snaží nasměrovat návštěvníky webových stránek k různým akcím, nejčastěji však ke konverzi. Call to action se často používá v souvislosti s tlačítky na webu.

Microsite

Microsite je jednostránkový web, u kterého je kladen důraz na podstatu informace. Aby byla microsite úspěšná, musí uživatele na první pohled zaujmout. Návštěvníci by měli na první pohled najít potřebné informace a provést nákup, stažení nebo vás kontaktovat.

PPC reklama

Prokliková reklama, kdy neplatíte za zobrazení reklamy, ale až za to, když na ní někdo klikne. Považuje se za nejefektivnější způsob inzerce. Zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání Google a Seznam.